DuPho nieuwe beroepsvereniging voor fotografen

donderdag 20 november 2014

DutchPhotographers, roepnaam DuPho, is de naam van de nieuwe beroepsvereniging voor professioneel werkende fotografen in Nederland. Maandag 24 november verandert de FotografenFederatie formeel in DutchPhotographers.  Daarmee komt er een einde aan de versnippering die de fotografie kenmerkte. Historisch verklaarbaar maar absoluut niet meer passend in deze tijd waarin digitalisering het vak en het beroepsveld grondig veranderde.

De vijf verenigingen die in DuPho opgaan, doen daarmee in feite wat de NVF al in de jaren negentig van de vorige eeuw deed.  De NVF vond toen onderdak bij de veel grotere NVJ om beter voor de belangen van de fotojournalisten te kunnen opkomen. Ze werd een aparte sectie van de journalistenvereniging met behoud van  eigen naam en identiteit.

Door deze stap was er voor NVF geen noodzaak om zich aan te sluiten bij de nieuwe beroepsvereniging.  Als lid van de federatie was ze wel direct betrokken bij het hele proces dat tot de oprichting van DuPho leidde.  De NVF heeft van begin af aan de bundeling van krachten in de beroepsfotografie gestimuleerd en zal dat blijven doen. Een stevige beroepsverenging is van wezenlijk belang voor de hele sector. Het bestuur van NVF ziet in DuPho geen concurrent maar een belangrijke partner om samen mee op te trekken in het belang van fotografen en fotografie.  Daarbij gaat het om zaken als bescherming van de rechtspositie van de fotografen, bijna allemaal zelfstandigen of kleine ondernemers,  versterking van vakmanschap en ontwikkeling van de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt.

DuPho heeft een convenant met de NVJ, zodat haar leden kunnen profiteren van diensten die door de jarenlange ervaring bij de journalistenvereniging van een niveau zijn dat de nieuwe, betrekkelijk kleine  club niet kan bieden. NVF-bestuurslid Dirk-Jan Visser is vertegenwoordigd in het bestuur van DuPho om de band tussen beide verenigingen te verstevigen.