Evaluatie Werkcode DPG: goed begin, maar nog niet optimaal

woensdag 5 juli 2023

Een jaar geleden bereikten de NVJ en DPG Media een akkoord over een vaste indexatie, een omrekenformule voor een goed tarief en minimumtarieven voor freelance (foto)journalisten bij DPG. De NVJ en de directie van DPG Media evalueerden afgelopen dinsdag de werking van de werkcode. De NVJ staat nog steeds achter de afspraken. Wel zien wij dat freelancers expertise en ervaringen nog onvoldoende terugzien in hun beloning en dat een deel van de  freelancers bij het terugrekenen van het woord- of tekentarief onder het voor hen gewenste minimum uurtarief uitkomt. DPG Media is bereid om verder te praten op basis van concrete voorbeelden vanuit freelancers.

Foto: Dingena Mol

Voor een grote groep freelancers heeft de Werkcode DPG Media een positieve werking. Er is immers een hard minimum uurtarief afgesproken dat wordt geïndexeerd met de cao-verhogingen. De afspraak dat freelancers voor hetzelfde werk evenveel moeten verdienen als werknemers binnen de uitgeverij staan helder op papier: het tarief van een freelancer moet 167 procent zijn van wat een werknemer verdient. Ook is er een generieke afspraak dat álle tarieven meestijgen met de in de cao afgesproken loonsverhogingen.

Knelpunten bij terugrekenen

Maar de afspraak levert ook knelpunten op. Zo zien ervaren freelancers dat hun expertise en ervaring nog onvoldoende beloond wordt doordat ze veelal blijven hangen rondom het minimumtarief terwijl dat minimum uurloon van 30,78 bedoeld is voor een startende journalist. Een ander knelpunt is het effect van de afspraken op het woord- en tekentarief. Voor veel freelancers is het lastig om met de methodiek van woord- en tekentarieven de juiste beloning te ontvangen, conform de afspraak in de werkcode. Bij het terugrekenen van het woord- of tekentarief blijkt dat zij dan bijvoorbeeld onder het voor hen gewenste minimumtarief uitkomen. Milen van Boldrik, secretaris Zelfstandigen: ‘De afspraak over de tarieven in de Werkcode is nog steeds een uitstekende afspraak. In de praktijk lijkt deze moeilijk te rijmen met de systematiek van woord en tekentarieven. Dat vinden we zorgelijk en jammer. We gaan hier dan op basis van concrete voorbeelden verder met DPG over in gesprek.’

DPG liet dinsdag weten bereid te zijn om na de zomer over dit knelpunt verder te praten op basis van concrete voorbeelden uit de praktijk. 

Andere uitgevers

Milen van Boldrik: ‘Ondanks knelpunten is dit een stap in de goede richting en een goed startpunt. Meer moet uiteraard nog gebeuren op het beter te laten aansluiten in de praktijk. Voor het behoud van de journalistiek vinden we desondanks het jammer dat andere uitgevers niet een werkcode willen afspreken, zoals DPG dat wel heeft gedaan. Nu hanteren verschillende uitgevers nog tarieven onder de 30 euro per uur en worden deze niet automatisch geïndexeerd. We zullen ons best doen om ook andere uitgevers te bewegen een Werkcode af te spreken.’

Heb je vragen of opmerkingen over de Werkcode? Neem dan contact op met Milen van Boldrik, mvboldrik@nvj.nl