Nieuwe uitgave politieperskaart 2018/2019

woensdag 13 december 2017

De NVJ verstuurt in december de LPP-kaart 2018/2019. De NVJ verstrekt de politieperskaart alleen aan journalisten die deze kaart voor de uitoefening van hun beroep nodig hebben.

De kleur van de kaart is voor 2018-2019 limegroen.  De naam, werkgever en foto van de kaarthouder staan op de kaart. Het calamiteitenhesje is net als de politieperskaart strikt persoonlijk. Het hesje zorgt voor herkenbaarheid, maar is niet verplicht.

Politiemensen kunnen journalisten niet tegenhouden ter bescherming van de privacy van de slachtoffers. De afweging op het gebied van privacy wordt door journalisten en hun redactie gemaakt. Apparatuur mag niet in beslag genomen worden.

De politie organiseert op de juiste wijze een buiten- en binnenring en zorgt ervoor dat er een voorlichter / officier van dienst aanwezig of bereikbaar is.

De journalist, cameraman of fotograaf heeft op vertoon van de politieperskaart en eventueel de bijbehorende rellenkaart toegang tot het afgezette gebied tenzij:

  • Er gevaar dreigt voor betrokkenen of derden (brand of instorting)
  • Er sprake is van belemmering van het (technisch) onderzoek of de hulpverlening
  • Er sprake is van een speciaal geval bijvoorbeeld bij een noodverordening van de burgemeester (gijzeling)

De landelijke politieperskaart wordt officieel erkend door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De NVJ en de NVF streven er naar om in 2018 studiemateriaal te ontwikkelen en te integreren in de opleiding van agenten.