NVF lanceert fonds voor renteloze leningen

woensdag 5 oktober 2016

De NVF lanceert het Fonds voor Bijzondere Fotojournalistieke Projecten. Het doel van het fonds is om de fotojournalistiek een impuls te geven door renteloze leningen te verstrekken aan fotografen die een innovatief fotojournalistiek project willen realiseren. De NVF hoopt hiermee de creativiteit van fotografen te stimuleren. In 2016 kan de aanvraag worden ingediend voor 30 november.

Adviescommissie

Een adviescommissie zal twee maal per jaar de projecten beoordelen. De volgende deskundigen nemen zitting in de adviescommissie: Stef van Breugel (directeur Museum Hilversum), Sterre Sprengers (Chef van de beeldredactie bij De Correspondent) , Eefje Blankenvoort (journalistiek productiebureau Prospector), Lars Boering (directeur World Press Photo) en Sander Veeneman (fotograaf/regisseur en oprichter van First8). 

Voor wie

Fotografen die NVF- of DuPho-lid zijn kunnen een renteloze lening aanvragen. De fotografen dienen minimaal een jaar lid te zijn van de NVF- of DuPho. 

Hoe werkt het

NVF- en DuPho-leden kunnen tweemaal per jaar een project indienen bij de adviescommissie. Zij kunnen een aanvraag indienen voor maximaal €5000,-. De lening dient maximaal in twaalf maanden te worden afgelost. Leningen die lager zijn dan €2500,- dienen in maximaal zes maanden te worden afgelost.

Beschikbare middelen

In 2016 stelt de NVF €10.000,- ter beschikking. In 2017 €5000,- plus het terugbetaalde bedrag van 2016.

Projecten die in aanmerking komen

De NVF wil vooral innovatieve projecten stimuleren. Dit kan van alles zijn als het maar van durf en ambitie getuigt. Projecten die sociale participatie bevorderen genieten de voorkeur.

Data en deadlines

Tweemaal per jaar is de deadline om ideeën voor projecten in te dienen. Ideeën kunnen op 30 juni en 30 november worden ingediend. In 2016 kan er éénmalig een aanvraag worden ingediend namelijk uiterlijk voor 30 november. Inzendingen kunnen worden ingestuurd naar de secretaris van de NVF, Rosa Garcia Lopez, rgarcialopez@nvj.nl. De aanvraag dient digitaal te worden ingediend.

Wat dient de fotograaf in te sturen

  • een korte toelichting op je werk (max. 100 woorden)
  • cv (maximaal 2 pagina’s, de afgelopen vijf jaar)
  • projectplan met motivatie (maximaal 1A4)
  • begroting
  • gegevens cofinanciering indien aanwezig
  • NVF- en Dupho-leden moeten minstens één jaar lid zijn om in aanmerking te kunnen komen.

Bij de aanvraag ontvangt de NVF graag een visuele documentatie van recent werk en zo mogelijk van het project. Afbeeldingen dienen in .jpeg (maximaal 11 afbeeldingen), genummerd en corresponderend met een bijgevoegde documentatielijst in word of pdf te worden geüpload. 

Selectiecriteria

De adviescommissie toets de aanvragen op de volgende criteria:

  1. cv aanvrager
  2. kwaliteit van het werk in het algemeen en kwaliteit van het project waarvoor de lening wordt aangevraagd (journalistieke kwaliteit, haalbaarheid, financiële verantwoording en distributie)
  3.  begroting en overzicht van mogelijke opbrengsten, inclusief opdrachtgevers die het project of delen van het project (mogelijk) willen publiceren.

Toekenning/afwijzing lening

De beslissing op de aanvraag voor een lening wordt genomen door de adviescommissie. De commissie bestaat uit ten minste vijf leden die worden benoemd door het NVF-bestuur. De commissie adviseert bij meerderheid/unanimiteit. Indien zij niet in unanimiteit kunnen besluiten dan heeft het NVF-bestuur een beslissende stem. Leden van de commissie worden in eerste instantie benoemd voor een periode van twee jaar. Deze periode kan na evaluatie met het NVF-bestuur worden verlengd. Het besluit van de adviescommissie om wel/geen lening toe te kennen is bindend. Daartegen is geen beroep mogelijk.

Vermelding NVF

Bij publicatie van het fotojournalistiek project dienen NVF-leden en of DuPho-leden (waar mogelijk) te vermelden dat het project mede mogelijk is gemaakt door de renteloze lening van het Fonds voor Bijzondere Fotojournalistieke Projecten van de NVF.