De sectie Plus+ zoekt nieuwe bestuursleden

dinsdag 1 maart 2016

Het sectiebestuur van de sectie Plus+ is op zoek naar nieuwe kandidaat-bestuursleden, van wie de voorzitter in functie zal worden gekozen. De NVJ Sectie Plus+ behartigt de belangen van de oudere zelfstandige of  journalist in loondienst en gepensioneerde journalisten. De sectie stimuleert onder andere actuele beroepsbegeleiding en organiseert ontmoetingen.

Verantwoorde vernieuwing

Bij de sectie Plus+ zijn voorzitter Aad van Cortenberghe, vicevoorzitter Petra Vossestein en bestuurslid Ton van Helden aftredend. Voor de voorzitter zit zijn statutaire termijn van zes jaar erop. Hij keert niet meer terug in het bestuur, de overige twee bestuursleden van de sectie zijn herkiesbaar.
Het sectiebestuur is nu op zoek naar nieuwe kandidaat-bestuursleden, van wie de voorzitter in functie zal worden gekozen.

Procedure

De leden van de sectie kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, waarin ze door de algemene ledenvergadering van de sectie Plus+ op 15 april in Maastricht kunnen worden gekozen. De voorzitter zal in functie worden gekozen, de overige posities worden na onderling overleg bij de eerstvolgende bestuursvergadering verdeeld.

Aanmelding

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 18 maart aanmelden met de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Huidige werkstatus/werkgever
  • Motivering/onderbouwing van maximaal 150 woorden in Word
  • Indien van toepassing: link LinkedIn profiel, link twitteraccount
  • Profielfoto (rechtenvrij + eventueel naam van fotograaf).

Komen er meer kandidaten voor de vacatures, dan worden deze in alfabetische volgorde ter beoordeling voorgelegd aan alle Plus+ leden. Zij kunnen via een elektronisch stembiljet hun voorkeur uitspreken.

De raadpleging van de leden sluit op 25 maart. Uiterlijk 1 april zal de uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt.
 

Interesse?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVJ Plus+voorzitter Aad van Cortenberghe

Aanmeldingen kunnen gestuurd worden per e-mail naar plus@nvj.nl of per post aan NVJ Sectie Plus+, Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam.