Sectie Tijdschriften zoekt cao onderhandelaar Uitgeverij Bedrijf

dinsdag 26 juli 2016

Ben je werkzaam bij een publieks-, vak-, opinietijdschrift of online magazine? De sectie Tijdschriften is op zoek naar een talentvolle onderhandelaar voor de cao voor het Uitgeverij Bedrijf (cao UB) en roept kandidaten op zich te melden.

Achtergrond

In het najaar van 2016 beginnen nieuwe onderhandelingen voor de cao UB. Deze geldt voor alle medewerkers in de uitgeverijbranche en in het bijzonder voor journalisten in loondienst. De cao regelt alle arbeidsvoorwaarden zoals loon, vrije dagen en scholing. De NVJ onderhandelt voor een goede journalisten-cao met de werkgevers, die verenigd zijn in het NUV.

Aanleiding

Het sectie bestuur Tijdschriften levert twee ervaren onderhandelaars die al eerdere cao onderhandelingen hebben gedaan. Zij hebben aangegeven in de toekomst plaats te willen maken voor nieuwkomers. Om kennis en kunde te behouden zoeken wij een derde onderhandelaar die deze cao ronde (2016-2017) meekijkt en leert onder de vleugels van deze twee ervaren onderhandelaars. Bij een volgende cao ronde kun je als zelfstandig onderhandelaar de leden van de sectie tijdschriften vertegenwoordigen.

Beschikbaarheid en aanwezigheid

Wij vragen commitment: het onderhandelen over zoiets belangrijks als een cao gaat nu eenmaal alleen als je ook aanwezig kan zijn op de afgesproken data. Op 7 en 8 oktober is er een intensieve en nuttige onderhandelingstraining waarin je de gelegenheid wordt geboden je onderhandelingsvaardigheden te trainen. De daadwerkelijke cao onderhandelingen zullen van half november tot begin 2017 plaatsvinden. Verwacht met een regelmaat van 1x per twee weken bijeenkomsten. De cao UB regelt dat de werkgever jou voor deelname aan (voorbereidingen) van cao beschikbaar moet stellen. Training en scholing zijn doorbetaalde dagen. Kijk voor informatie hieromtrent op www.uitgeverijbedrijf.nl artikel 19.5. 

Vergoeding

Deelname is vrijwillig. Gemaakte on- en reiskosten worden vergoed. Wij werken vanuit de filosofie dat de werkvloer (journalisten) het beste weet wat er speelt en nodig is in een nieuwe cao. Om die reden voer jij als journalist de onderhandelingen. Alleen op deze manier kan er een cao worden afgesproken die voor een groot deel wordt gemaakt door de beroepsgroep waarvoor die geldt. Je krijgt een professionele onderhandelingstraining en zal uiteraard intensief worden bijgestaan, begeleid en gecoached door de NVJ in het proces van arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen. Je collega-journalisten zullen je inzet zeker waarderen.

Profiel

  • Lid van de NVJ, of bereid zijn om lid te worden
  • Werkzaam bij een publieks-, vak-, opinietijdschrift of online magazine
  • Enige ervaring in vertegenwoordigend overleg (OR, redactieraad redactiecommissie of onderhandelingsdelegatie dan wel vergelijkbare ervaring)
  • Affiniteit en/of ervaring met arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarkt
  • Gevoel voor arbeidsverhoudingen
  • Bereidheid en vermogen energie en tijd te steken in het bestuderen en bewerken van (voorstellen voor) deelonderwerpen van de cao
  • Een flexibele, zakelijke instelling en werkwijze
  • Beschikkend over (in aanleg) brede blik, het vermogen kunnen ontwikkelen om belangen te herkennen in standpunten die door eigen achterban en wederpartijen worden geuit
  • Beschikken over (in aanleg) het vermogen over het eigen belang heen te kijken

Aanmelden

Interesse? Stuur je motivatie en een CV voor 10 september naar mvanboldrik@nvj.nl. Een gesprek met één van de huidige onderhandelaars, de secretaris tijdschriften en/of de voorzitter van het sectie bestuur Tijdschriften zullen deel uitmaken van het proces. De kandidaatstelling zal uiteindelijk door het hoofdbestuur van de NVJ goedgekeurd moeten worden.