Wat houdt de privacywet AVG in voor (foto)journalisten?

woensdag 18 april 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG wordt het recht op privacy van individuen uitgebreid én worden meer verplichtingen opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Burgers mogen hun gegevens inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Dit geldt niet als de persoonsgegevens worden verwerkt voor uitsluitend journalistieke doeleinden. In ons themadossier Privacy lees je wat de AVG inhoudt en welke verplichtingen er gaan gelden voor journalisten en fotografen en welke uitzonderingen gelden.