Wat werknemers moeten weten over de campagne Journalistiek heeft een Prijs

donderdag 5 maart 2020

Binnen de campagne Journalistiek heeft een Prijs trekken freelance journalisten en fotojournalisten samen op voor betere tarieven en voorwaarden. De NVJ en vier mediabedrijven gaan gesprekken voeren over betere arbeidsvoorwaarden voor freelancers. Wat zullen de werknemers merken van deze campagne? Onderhandelaar en secretaris Ellen Bonke beantwoordt 4 prangende vragen.

Bewustwordingstour langs de verschillende mediabedrijven in 2017 (foto: Martine Krekelaar) 

Tijdens de meest recente cao-onderhandelingen voor het Uitgeverijbedrijf gaven de mediabedrijven DPG Media, Mediahuis, Sanoma en Hearst aan individuele gesprekken te willen voeren over betere tarieven voor freelancers. Deze gesprekken gaan vanaf medio maart van start.

Waarom is de campagne JHEP ook belangrijk voor werknemers?

Een toenemend aantal journalisten valt meer niet onder een cao. De werkgevers willen op deze manier kosten besparen door in te zetten op freelancers en lage tarieven. Deze ontwikkeling gaat de werknemers aan omdat hierdoor ook de cao uitgehold dreigt te worden. Bovendien wil élke journalist kwalitatief goede kranten en tijdschriften maken en dan heb je goede mensen nodig die bij het bedrijf worden betrokken, die zich verder kunnen ontwikkelen en waarin wordt geïnvesteerd.

Welk belang heeft de campagne voor mij als werknemer?

Hoe beter de tarieven en voorwaarden, hoe minder aantrekkelijk het voor werkgevers wordt om werknemers en freelancers tegen elkaar uit te spelen. Er mag geen bonus staan op het ontslaan van vaste krachten om deze te vervangen door goedkope freelancers. Maar ook willen we werkgevers aan tafel om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat freelancers beter betrokken worden en hoe we het mediabedrijf beter kunnen maken.  De kwaliteit van de titel wordt door alle collega’s bepaald, ongeacht zijn of haar contractvorm.  En dat willen we bereiken door minder concurrentie op loon en tarieven tussen werknemers en freelancers.

Kan ik als werknemer ook mijn steun betuigen aan de campagne?

Jazeker, graag zelfs! Vanaf half maart kun je onze petitie ondertekenen waarin staat dat we vinden dat er tarieven en voorwaarden moeten komen die in lijn liggen met de journalisten in loondienst. Want alle journalisten verdienen gelijke waardering, ongeacht hun contractvorm.

Wanneer worden de reguliere onderhandelingen voor een nieuwe cao UB opgestart, waaronder wij als werknemers vallen?

Op dit moment wordt de input voor onze inzetbrief verzameld en is er aan de werkgevers een voorstel gedaan voor het onderhandelingsschema. De voorstellenbrief wordt naar verwachting medio maart voorgelegd aan de leden die onder de cao UB vallen.

  • Alle informatie over de campagne Journalistiek heeft een Prijs vind je hier