Wanprestatie en ingebrekestelling

Zelfstandig journalisten werken op basis van een overeenkomst van opdracht, ook al is er niets vastgelegd. Tussen partijen is meestal wel duidelijk wat er dient te worden geleverd. Er kan echter sprake zijn van wanprestatie, als er niet wordt geleverd wat is afgesproken.

Termijn voor aanpassingen

Alvorens er daadwerkelijk wanprestatie is, dient de opdrachtgever eerst de zelfstandig journalist in gebreke te stellen. Ofwel, de zelfstandig journalist dient een termijn te krijgen waarin de gebreken worden hersteld. Dat kan bestaan uit het maken van een nieuwe foto of het aanpassen van een artikel. Over het algemeen hebben schrijvende zelfstandig journalisten dan ook de gewoonte om een correctieronde te accepteren.

Afspraken opdracht

Of er wel of niet aan de opdracht is voldaan, met andere woorden, of de kwaliteit van de geleverde journalistieke productie wel of niet voldoende is, kan niet eenvoudig worden bepaald.

Dat hangt mede af wat partijen precies hebben afgesproken:  hoe gedetailleerd de omschrijving van de opdracht is, of partijen vaker hebben samengewerkt en dus de ‘tone of voice’ duidelijk was, etc. Vaak komen partijen hier niet uit en een oplossing kan zijn om dan een zogenoemde ‘kill fee’ af te spreken.

Geen ingebrekestelling gestuurd

Mocht echter de opdrachtgever de zelfstandig journalist geen ingebrekestelling sturen, dan wordt de zelfstandig journalist geacht aan de opdracht te hebben voldaan. Dus ook als de opdrachtgever niet tevreden is, moet in dat geval de factuur betaald worden.