PersVeilig op social

foto: Joris van Gennip

Deze training is bedoeld voor moderatoren die de social mediakanalen van hun media in de gaten houden en worden blootgesteld aan allerlei verwensingen, bedreigingen, etc. Niet persoonlijk, maar gericht op het bedrijf of op diegenen die in de post voorkomen. De impact van deze continue blootstelling kan groot zijn. Daarom is er ook een training voor leidinggevenden, die worden geholpen in het opzetten van een protocol om veiliger en verantwoorder op social media te werken. Twee trainingen van een dagdeel.

Voor wie?

 

 • Redacteuren
 • Leidinggevenden 

Redacteuren (moderatoren social media)
Hierin bespreken redacteuren hun ervaringen, hoeveel impact die hadden en wat ze eraan hebben gedaan. Sessie is bedoeld om van elkaar te leren, hart te luchten, voorbeelden te bespreken, maar ook eigen rol en verantwoordelijkheid te bespreken. Traumapsycholoog Kaz de Jong begeleidt deze sessie en geeft tips en aanwijzingen voor hoe te herkennen, te handelen en te herstellen na blootstelling. Uitleg theorie door Kaz; impact van beelden en negativiteit in reacties: wat gebeurt er in je brein, wie is hierdoor geraakt, wat kun je hieraan doen? Suggesties van redacteuren worden na afloop teruggekoppeld aan leidinggevenden (tenzij redacteuren dat niet willen). 
Opdracht: Het maken van een persoonlijke hygiënelijst met herkennen impact, hoe te handelen en hoe te herstellen.
Optioneel: een persoonlijk gesprek met Kaz de Jong. Iedereen reageert anders, heeft ook met privésituatie en persoonlijkheid te maken.  Dit gesprek is vooral bedoeld om persoonlijk advies te geven. 

Programma Redacteuren

 • Toelichting doelen;
 • Delen ervaringen: Hart luchten, eigen rol en verantwoordelijkheid;
 • Uitleg theorie: Wat gebeurt er met je?;
 • Uitleg en toelichting persoonlijke stappenplan: Wat moet erop staan, concrete tips - herkennen impact, hoe te handelen en herstel; 
 • Opdracht en bespreking daarvan.

Leidinggevenden
Hier worden de randvoorwaarden voor een protocol vastgelegd. Denk aan vragen als: wat wordt verwacht van redacteuren in een journalistieke omgeving? Wat kunnen medewerkers zelf doen en waar kan de leiding (hr, chefs, eindredacteuren) in ondersteunen? Dit gesprek moet uiteindelijk duidelijke lijnen/kaders aangeven voor de inzet van de gesprekken met de redacteuren. 
Opdracht: Het maken van de eerste versie van een protocol. 

Programma Leidinggevenden

 • Toelichting doelen 
 • Introductie Kaz / belang protocol
 • Verwachtingen en ervaringen leidinggevenden: hoe staan zij hierin? Wat zijn de ervaringen en verwachtingen? 
 • Uitleg theorie: Impact van beelden en negativiteit in reacties: wat gebeurt er in je brein, wie is hierdoor geraakt, wat kun je hieraan doen?
 • Rollen: Eigen verantwoordelijkheid redacteur als journalist / Verantwoordelijkheid eindredactie, chef, hrv
 • Opdracht voorbereiding protocol: Wat wordt verwacht van redacteuren in een journalistieke omgeving? Wat kunnen medewerkers zelf doen en waar kan de leiding in ondersteunen? 
 • Afronding / vragenronde / hoe nu verder: Zijn kaders vastgesteld en zijn alle elementen ter sprake gekomen om te komen tot een eerste versie van het protocol?


Na afloop: het is mogelijk dat leidinggevenden en redacteuren later met elkaar het protocol gaan bespreken en doornemen. 

Aantal deelnemers

Maximum van 12 deelnemers 

Aanmelden?

Bij voldoende animo binnen uw organisatie kunnen we deze training incompany organiseren. Bel voor de mogelijkheden met 020-3039 739 of stuur een mail aan nvjacademy@nvj.nl.