Woo

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Voor journalisten is de Woo een belangrijk instrument om overheidsinformatie boven tafel te krijgen. In dit dossier lees je er alles over.

Doorzendplicht en dwangsom

Als de overheidsorganisatie waaraan het Woo-verzoek is gericht de informatie niet heeft, maar de informatie wel bekend is bij een andere organisatie die onder de Woo valt, dan moet het verzoek word
lees meer