De belangrijkste punten uit het generatiepact Uitgeverijbedrijf

maandag 16 april 2018

Met ingang van 1 april 2018 is het zogenoemde generatiepact ingegaan. Inmiddels is artikel 5.3B van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf waarin de afspraken over het generatiepact zijn vastgelegd, op de website van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf gepubliceerd. Maar wat betekent dit precies voor jou? Lees de belangrijkste punten.

Het generatiepact zorgt ervoor dat:

 • oudere werknemers in staat gesteld worden gezond hun pensioen te halen
 • jongere werknemers krijgen de kans om in te stromen.

Het generatiepact maakt het voor oudere medewerkers mogelijk om minder te gaan werken met behoud van een groot deel van het salaris en volledige pensioenopbouw. Zo kunnen, onder andere, de volgende varianten worden afgesproken:

 • 50/75/100 
 • 60/80/100 
 • 70/85/100
 • 80/90/100

De belangrijkste punten uit het Generatiepact

 • De werknemer werkt ten minste 50% van het dienstverband.
 • Het salaris varieert van 75% tot 90% van het laatste inkomen, afhankelijk van de werkfactor.
 • De pensioenopbouw (zowel de opbouw van het ouderdoms- als nabestaandenpensioen) is 100%.
 • Deelname aan het generatiepact heeft gevolgen voor het recht op de leeftijdgerelateerde extra vakantiedagen.
 • Het generatiepact staat open voor oudere werknemers vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.
 • De maximale duur van het generatiepact is vijf jaar voorafgaand aan de geldende AOW-leeftijd van de werknemer of eerdere pensionering van de werknemer.
 • Het generatiepact gaat op 1 april 2018 in als een pilot van één jaar en zal aan het einde van het eerste kwartaal 2019 geëvalueerd worden.
 • Eenmaal ingewilligde verzoeken in het kader van het generatiepact blijven van toepassing tot aan het moment van bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of eerdere pensionering van de werknemer.
 • Het generatiepact heeft als einddatum 1 april 2023.

Lees ook de vragen en antwoorden over het generatiepact van onze cao-onderhandelaars Jochem Dijckmeester en Annabel de Winter.