Huis-aan-huisbladleden stemmen positief over cao Uitgeverijbedrijf

maandag 14 maart 2016

De leden werkzaam bij de huis-aan-huisbladen hebben ingestemd met de aansluiting van de huis-aan-huisbladjournalisten bij de nieuwe Cao Uitgeverijbedrijf. Met dit akkoord geldt de nieuwe caoUB met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 voor alle huis-aan-huisbladjournalisten. 

Wil Monsieurs, bestuurslid sectie Lokale Media en cao-onderhandelaar: ‘We hebben alle specifieke onderdelen uit de bestaande cao ondergebracht in een apart hoofdstuk van de cao Uitgeverijbedrijf. Hiermee hebben we behouden wat specifiek voor de huis-aan-huiskrantjournalist van belang is.'

Meer informatie