Loonwijzer.nl: uurtarief freelance journalisten tussen 30 en 90 euro

maandag 30 oktober 2017

Een zelfstandig journalist hoort tussen de €30 en €90 euro per uur te verdienen, aldus Loonwijzer.nl. Deze bedragen bevestigen eerdere berekeningen van de NVJ.

In het witboek “Journalistiek heeft een prijs” geeft de NVJ meerdere voorbeelden van uurtarieven die zelfstandige journalisten per uur zouden moeten verdienen om goed rond te kunnen komen. Deze tarieven komen neer op €34,09 voor starters en €76,70 voor zeer ervaren journalisten.

Toch betalen opdrachtgevers beginnende freelancers dikwijls €20 per uur. Uitgaande van 1008 uur op jaarbasis (37 uur per week, waarvan 22 declareerbare uren) komt dit neer op €20.152,- op jaarbasis. Ter vergelijking: een net beginnende jonge journalist in vaste dienst (bijvoorbeeld schaal 4 Dagblad-cao) kost per jaar €41.614,-.

Het gemiddelde uurtarief voor een ervaren journalist ligt nu op €44, wat neerkomt op €44.334,40 op jaarbasis. Ter vergelijking: een journalist in dienst met enkele jaren ervaring kost het bedrijf inclusief werkgeverslasten €59.614,17.

Zowel Loonwijzer.nl als NVJ benadrukken dat zzp’ers naast hun kosten voor bedrijfsmiddelen, huisvesting en energie en dergelijke ook hun kosten voor arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, vakantiedagen en vakantiegeld in de uurtarieven moeten verwerken.

Campagne Journalistiek heeft een prijs

Met haar campagne "Journalistiek heeft een prijs" vraagt de NVJ aandacht voor het belang van kwaliteitsjournalistiek en fatsoenlijke betaling voor alle werkenden in de journalistiek, ongeacht of ze een vast dienstverband hebben of freelancer zijn.

#journalistiekheefteenprijs

Website: www.journalistiekheefteenprijs.nl 

Twitter: @JaJournalistiek 

Facebook: @Journalistiekheefteenprijs