Regionale nieuwsvoorziening: kleine gemeenten bijna onzichtbaar

donderdag 12 februari 2015

Burgers in een plaats met minder dan 50.000 inwoners (bijna 8 miljoen Nederlanders), krijgen aanzienlijk minder lokaal nieuws onder ogen dan inwoners van plaatsen met meer dan 50.000 inwoners. Dit blijkt uit het onderzoek Nieuwsvoorziening in de regio 2014 van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Gemeentelijke fondsen waaraan gemeenten en burgers zouden kunnen bijdragen, kunnen een oplossing zijn om de kwaliteitsjournalistiek in de regio te behouden, aldus het Stimuleringsfonds. De NVJ is voorstander van onafhankelijke fondsen boven gemeentelijke fondsen.

Bezuinigingen

In grote gemeenten is er gemiddeld vier keer zo veel lokaal bestuurlijk nieuws dan in kleine gemeenten. Door bezuinigingen kunnen regionale media steeds minder aandacht besteden aan het achterland. De lokale media zijn niet in staat om de rol van regionale media in de kleine gemeenten over te nemen, en particuliere nieuwsblogs of hyperlocals bieden nog geen volwaardig alternatief.

Daarnaast blijkt uit gebruiksonderzoek dat de consument behoefte heeft aan een grotere diversiteit aan onderwerpen, genres en bronnen, terwijl dit vaak te wensen overlaat.

Verkiezingsperiode

Opvallend is ook dat er tijdens de verkiezingsperiode nauwelijks meer lokaal bestuurlijk nieuws wordt gebracht – nieuws dat een burger nodig heeft om zijn stem te bepalen – dan in andere perioden.

Onafhankelijk fonds

De NVJ is enthousiast over het idee om de regionale journalistiek te steunen. Wel zouden budgetten moeten worden ondergebracht in een onafhankelijk fonds en niet in gemeentelijke fondsen omdat daarmee het risico van afhankelijkheid of inmenging groter is. Ook wijst de NVJ in dit verband naar het Deense model, waarbij alle journalistieke initiatieven financiële steun krijgen, zodat de journalistieke pluriformiteit, zowel landelijk als regionaal, overeind blijft.

Download onderzoeksrapport Nieuwsvoorziening in de regio 2014 - "Gelukkig zijn hier geen journalisten"