Belastingen

Alles wat een zelfstandig journalist binnenkrijgt is omzet. Alvorens belasting betaald moet worden, kunnen daar verschillende bedragen van af worden getrokken.

Van bruto omzet naar netto inkomsten

Onkostenvergoedingen

Alles wat door de opdrachtgever volledig wordt vergoed, zoals reiskosten. Dit zijn kosten die eerst zijn uitgegeven en later worden vergoed, dus dit is een neutrale post die niet telt als inkomsten voor de belasting.

Bedrijfskosten

Een ondernemer mag veel kosten aftrekken. De belangrijkste posten zijn in elk geval apparatuur (fotoapparatuur of computers), (brief) papier, huur bedrijfsruimte, kosten boekhouder, contributie NVJ/NVF, etentjes met zakenrelaties etc. Er zijn ook kosten voor zaken die deels privé kunnen zijn, zoals telefoonkosten.

Zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek

Als de zelfstandige minstens 1.225 uur per kalenderjaar in de onderneming stopt, kan een bedrag van € 7.280,- (zelfstandigenaftrek) en voor starters € 2.123,- extra van de omzet worden afgetrokken voordat belasting betaald hoeft te worden (bedragen 2019). De startersaftrek geldt alleen voor de eerste drie jaar.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. De vrijstelling is 14 procent van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek.

Reserves

Je kunt ook reserves apart zetten, zoals de herinvesteringsreserve, egalisatiereserve en oudedagsreserve. Het geld dat je hiervoor in een jaar reserveert, kun je in hetzelfde jaar als kosten aftrekken.

Andere regelingen

Ook zijn er regelingen voor investeringen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de regeling voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en voor energiesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Onder de streep

Na al deze aftrekposten blijft het belastbaar inkomen over. Over dit inkomen moet inkomstenbelasting worden betaald volgens de belastingschijven met een percentage van (ongeveer) 37, 38 of 52 procent (bedragen 2019).