Ontslag

Als het werk-naar-werktraject niet tot een succesvolle in-of externe herplaatsing leidt, dan komt onvermijdelijk het moment waarop een einde moet komen aan het arbeidscontract.

Aan de arbeidsovereenkomst kan een einde worden gemaakt met een vaststellingsovereenkomst of door opzegging na een ontslagvergunning door het UWV. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is sinds de wetswijziging van 1 juli 2015 uitsluitend toegankelijk voor ontslag anders dan om bedrijfseconomische  redenen en na twee jaar ziekte.

In hoger beroep na een UWV beslissing kan de rechter weer wel in beeld komen. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst dan behoort daarin te worden vastgelegd dat het gaat om een ontslag wegens bedrijfseconomische reden op initiatief van de werkgever. Verder worden in de vaststellingsovereenkomst de gemaakte afspraken opgenomen over de eventueel beschikbaar gestelde vergoeding, een periode van vrijstelling van werkzaamheden, de opzegtermijn en eventuele andere afspraken.

Voor de aanspraak op een WW-uitkering is het niet noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt na ‘goedkeuring’ door UWV. Een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst is daarvoor in beginsel voldoende. Dat geldt echter niet voor de zieke werknemer. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst brengt een aansluitende Ziektewet-uitkering in gevaar.

Ten slotte: natuurlijk bestaat ook altijd de mogelijkheid niet met het beoogde ontslag in te stemmen en verweer te voeren tegen de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV of tegen de bij de kantonrechter gevraagde ontbinding.  Bijvoorbeeld omdat er niet correct is afgespiegeld of omdat er geen herplaatsingsonderzoek heeft plaatsgehad. Indien een dergelijk verweer succesvol is, dan leidt dat niet tot een hogere vergoeding, maar tot afwijzing van de aanvraag ontslagvergunning, en daarmee voortzetting van het dienstverband.