Herplaatsing

Indien niet gekozen is voor vrijwillig vertrek, en er is sprake van boventalligheid, dan biedt het sociaal plan vaak de mogelijkheid van het volgen van een zogenaamd van werk-naar-werk traject. Daarbij wordt een zekere periode gereserveerd voor ondersteuning bij het zoeken naar en vinden van een nieuwe professionele toekomst.  Vaak is daarbij een extern bureau betrokken en worden medewerkers vrijgesteld van werkzaamheden.

In dezelfde periode worden ook de mogelijkheden voor interne herplaatsing beproefd. Als er gekozen is voor de ‘stoelendansmethode’, dan is dit ook de periode waarin sollicitaties plaatsvinden.

// Stoelendansmethode: Soms kiest de werkgever ervoor een gehele functiecategorie op te heffen en nieuwe functies te creëren, waarop dan kan worden gesolliciteerd, dit noemt men ook wel de 'stoelendansmethode'.