'Duur rechtszaak laat belang van een geschillencommissie zien'

donderdag 7 april 2022

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht zou slepende rechtszaken tussen opdrachtgevers en freelancers moeten voorkomen. DPG Media weigerde daaraan mee te werken. Vandaag is het hoger beroep in de zaak die freelancers Ruud Rogier en Britt van Uem in 2019 aanspanden. 

Britt van Uem en Ruud Rogier met hun advocaat Otto Volgenant tijdens een zitting in april 2019. Foto Eric Brinkhorst

Het hoger beroep in de zaak van schrijvend journalist Britt van Uem en fotograaf Ruud Rogier tegen DPG Media dient op donderdagmiddag 7 april. Dat is bijna tweeënhalf jaar na de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Volgens algemeen NVJ-secretaris Thomas Bruning laat de duur van dit proces zien dat het wenselijker is dat mediapartijen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

In de zaak van Ruud Rogier en Britt van Uem weigerde DPG (destijds nog De Persgroep) mee te werken aan een procedure bij de geschillencommissie. Rogier en Van Uem zagen daardoor geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen. In een artikel in NRC zegt Rogier dat hij wist dat hij zijn werk als persfotograaf zou kwijtraken met een gang naar de rechter. Maar dat de zaak nog een hoger beroep zou krijgen, had hij destijds niet verwacht. Rogier zou de hele zaak achteraf gezien "absoluut niet nog een keer doen".

Wat is de geschillencommissie?

De wet Auteurscontractenrecht is sinds oktober 2016 voorzien van een onafhankelijke geschillencommissie. Het doel van deze commissie is om zakelijke conflicten tussen makers zoals zelfstandige (foto)journalisten en opdrachtgevers zoals uitgeverijen en omroepen laagdrempelig op te lossen.

Een conflict kan gaan over algemene voorwaarden, ontbinding van overeenkomsten of de billijkheid van het honorarium. Beide partijen kunnen een geschil indienen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor de partijen, tenzij een van hen binnen drie maanden het geschil alsnog aanhangig maakt bij de rechter. Die mogelijkheid is er dus nog steeds, maar de geschillencommissie is in het leven geroepen om slepende en kostbare rechtszaken juist te voorkomen.

Voorwaarde is dat opdrachtgevers zich officieel aansluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. De NVJ heeft mediabedrijven meermaals opgeroepen dat te doen, maar tot dusver hebben zij daar geen gehoor aan gegeven.

Impact op freelancers

Op 24 maart was de eerste zitting in een vergelijkbare zaak tegen DPG Media, aangespannen door schrijvend journalist Hans Teunissen en fotograaf Peter Nicolai. In de rechtszaal werden ook daar zorgen geuit over de mogelijke duur en impact van het proces op de freelancers.

De rechter opperde met het vonnis te wachten op de uitkomst van het hoger beroep Rogier/Van Uem, maar de advocaat van Teunissen en Nicolai zei dat niet wenselijk te vinden. Als het Hof in hoger beroep Rogier/Van Uem het vonnis bekrachtigt, kan DPG Media eventueel nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De NVJ roept journalisten op het hoger beroep vanmiddag bij te wonen, omdat het van groot belang is voor het verdere verloop van de rechtspraak rondom freelance tarieven. Alle praktische informatie vind je hier.