Subsidie voor Zuid-Hollandse kwaliteitsjournalistiek

dinsdag 8 december 2020

Ben jij actief als journalist in Zuid-Holland? En op zoek naar financiering voor jouw journalistieke productie? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 een aanvraag indienen bij het Zuid-Hollands Mediafonds. In totaal wordt er ruim 6.5 ton in 2021 beschikbaar gesteld om kwaliteitsjournalistiek in de provincie te stimuleren.

Met behulp van de subsidieregeling wil Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek journalistieke producties ondersteunen en kwaliteitsjournalistiek in de regio stimuleren. Journalisten spelen namelijk een essentiële rol in de provincie; zij informeren inwoners, dragen bij aan het maatschappelijk debat en controleren het gezag. De subsidieregeling richt zich op twee categorieën, namelijk gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland en rechtstreekse ondersteuning van producties via het Zuid-Hollandse Mediafonds. Met de financiële bijdrage kunnen journalistieke producties uitgevoerd worden die buiten de dagelijkse, reguliere journalistieke verslaggeving vallen. Heb jij een goed idee voor een productie? Wil je bijvoorbeeld een achtergrondreportage maken over een specifieke wijk? Of uitvoerig dataonderzoek doen? Dan kun je terecht bij het Zuid-Hollands Mediafonds.

Indiening en toetsing

Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend. De eerste aanvraagronde sluit op 21 januari 2021. Alle aanvragen worden vervolgens behandeld en beoordeeld door een onafhankelijke selectiecommissie. Om in aanraking te komen voor een subsidie worden de volgende criteria gehandhaafd: de journalistieke producties worden getoetst op impact, kwaliteit/diepgang, maatschappelijke relevantie en/of vernieuwing. Wil je een coproductie maken met andere media(partners)? Of richt jouw productie zich op een gemeente kleiner dan 75.000 inwoners? Dan kun je bonuspunten ontvangen en meer kans maken op de subsidie.

In totaal stelt het Zuid-Hollandse Mediafonds in 2021 € 514.000 beschikbaar. Dit wordt aangevuld door een bijdrage van € 150.000 vanuit de provincie, wat zorgt voor een totaal bedrag van € 664.000. Voor de komende jaren wordt dit structureel een bedrag van € 332.000 op jaarbasis.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op 6 januari 2021 organiseert de provincie van 11.00 tot 12.00 uur een speciale voorlichtingsbijeenkomst per webinar. Nadere informatie volgt, maar je kunt je vast aanmelden bij André Lammerse
Belangrijk om te weten: je kunt maximaal 80 procent van de subsidiabele kosten van je journalistieke project aan subsidie aanvragen. Het maximumbedrag voor de subsidie is €25.000. Het minimumsubsidiebedrag wat wordt toegekend is €1.500.

Meer over het Zuid-Hollandse Mediafonds kun je op deze pagina vinden.
Alle informatie over journalistieke fondsen vind je hier.