Mag je iets wat off the record wordt gezegd wel publiceren?


Nee, als de journalist instemt met het off the record doen van de uitspraak, dan is hij daar ook aan gehouden. Maar de praktijk blijkt soms weerbarstig; het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of beide partijen expliciet afspraken hebben gemaakt voordat de geïnterviewde zijn of haar uitspraken deed.

Meer weten?