Is het verplicht om een journalistiek artikel vooraf ter inzage te sturen als hierom wordt gevraagd?


Nee, dat is niet verplicht. Het is weliswaar gebruikelijk om een interview vooraf ter inzage te sturen aan de geïnterviewde – ter correctie van feitelijke onjuistheden –, maar daaruit volgt geen correctierecht. Mensen willen een inzagerecht nog wel eens – wellicht bewust – ruim interpreteren. Maar als er een afspraak wordt gemaakt voor inzage, dan dient deze wel te worden nagekomen.

Meer weten?