Ontstaan en eindigen auteursrecht

Het auteursrecht ontstaat ‘vanzelf’ doordat een werk is gemaakt dat aan de voor bescherming vereiste voorwaarden voldoet. Je hoeft dus niets te registreren om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Er hoeft ook geen copyright-logo (©) te worden gebruikt.
Het kan overigens wel verstandig zijn een en ander vast te leggen voor het geval het auteursrecht ooit in twijfel wordt getrokken. Dan kunnen kladjes, foto’s, aantekeningen, voorstudies, facturen en andere zaken die aantonen dat het werk van jou is, goed van pas komen.

Het auteursrecht eindigt door tijdsverloop; na verloop van zeventig jaar na het overlijden van de auteursrechthebbende vervalt het auteursrecht en komt het werk in het publieke domein terecht. Het werk kan dan zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt.