Auteursrechthebbende

Staat jouw naam bij de publicatie vermeld, dan word je aangemerkt als auteursrechthebbende, totdat het tegendeel bewezen wordt. Vaak is dit ook de maker, maar dit hoeft niet. Een belangrijke uitzondering wordt gevormd door de werknemer. In geval de maker in loondienst is, het verrichten van het werk tot zijn takenpakket hoort en het werk onder werktijd tot stand is gebracht, wordt de werkgever als maker in de zin van de Auteurswet aangemerkt. Hierover kunnen in de arbeidsovereenkomst wel andere afspraken worden gemaakt. Het kan dan ook van groot belang zijn de arbeidsovereenkomst nog eens goed na te kijken voordat je deze ondertekent.

Voor freelancers geldt deze werkgeversregeling niet: zij hebben immers geen werkgever, maar een opdrachtgever; de auteursrechten komen de freelancer toe. Wel kan anders worden overeengekomen en dat gebeurt ook vaak. Ook hier is het dus zaak het af te sluiten contract goed door te lezen, om te voorkomen dat je zonder dat je het weet rechten overdraagt.

Als een werk verscheidene makers heeft, hangt het ervan af of de bijdragen van elkaar gescheiden kunnen worden. Als dit het geval is, zoals bij een artikel met foto, komt beide makers afzonderlijke bescherming toe. Als dit niet het geval is - er is bijvoorbeeld sprake van een gezamenlijke tekst - dan kunnen de makers alleen samen toestemming geven voor verder gebruik. Ze kunnen wel ieder zelfstandig optreden tegen inbreukmakers.