Overdracht van het auteursrecht

De auteursrechthebbende kan het auteursrecht op een werk overdragen aan een ander. Hieraan heeft de wet wel een vormvereiste gesteld; het auteursrecht kan uitsluitend worden overgedragen door een ondertekend schriftelijk stuk, een zogenaamde akte. In deze akte kunnen ook voorwaarden worden gesteld aan de overdracht van het auteursrecht. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de duur van de overdracht, het werkingsgebied en welke specifieke handelingen er wel of niet met het werk mogen worden verricht.