Al 211 fotojournalisten bereid het werk neer te leggen. Sluit je vandaag nog aan!

woensdag 9 januari 2019

Update. Maar liefst 225 fotojournalisten hebben aangegeven dat zij bereid zijn om op vrijdag 25 januari het werk tijdelijk neer te leggen. Het aantal aanmeldingen neemt elke dag toe. Het belteam, onder leiding van NVF-voorzitter Eric Brinkhorst, blijft NVF-leden bellen. Het doel is om alle NVF-leden voor 15 januari te bellen om zo veel mogelijk fotojournalisten te mobiliseren voor de actie. Het NVF-bestuur blijft leden oproepen om deel te nemen aan de actie.

Het belteam roept fotojournalisten op om mee te doen aan de landelijke actie op 25 januari. Foto: Harmen de Jong

‘Het is ongekend in de geschiedenis van zelfstandigen dat zij de krachten bundelen en het werk willen neerleggen', zegt NVF-secretaris Rosa García López. 'Zelfstandige ondernemers zijn eenlingen die niet gewend zijn om in een groep te opereren. Nu zoeken ze elkaar op om een vuist te maken. Het is mijn overtuiging dat zich honderden fotojournalisten aansluiten. Dat is een unicum, maar we zijn er nog niet. Hoe groter de vuist hoe kleiner de kans dat fotojournalisten tegen elkaar worden uitgespeeld. Met zoveel actievoerende fotojournalisten kunnen de mediabedrijven onze eisen niet meer negeren.’

Fotojournalisten voeren op vrijdag 25 januari actie tegen de onthutsend lage fototarieven die uitgeefbedrijven op dit moment betalen. De fotografen eisen dat mediabedrijven zich committeren aan toekomstbestendige fototarieven. 

Bonden UK en Ierland betuigen solidariteit

De National Union of Journalists in de UK en in Ierland (NUJ) hebben inmiddels hun solidariteit betuigd aan de acties van de fotojournalisten en NVF. ‘Gecoördineerde acties onder freelance fotojournalisten zijn extreem belangrijk. We juichen het initiatief voor de campagne en acties van onze Nederlandse collega’s toe.’

Drie eisen

De NVF heeft samen met Dupho op 20 december de mediabedrijven ANP/Hollandse Hoogte, de Persgroep, TMG, MGL, Sanoma en NDC opgeroepen om in januari in gesprek te gaan over collectieve afspraken met betrekking tot drie eisen:

  • indexatie van de tarieven met 14% (inflatiecorrectie vanaf 2010);
  • het gelijkstellen van online tarieven aan printtarieven;
  • zeggenschap over auteursrechten.

15 januari kick-off bijeenkomst; 25 januari landelijke actiedag

Indien de opdrachtgevers niet tegemoetkomen aan de eisen, zullen de fotojournalisten op vrijdag 25 januari het werk neerleggen. Locaties en tijden worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via de actiepagina. Op dinsdag 15 januari zal een kick-off bijeenkomst worden gehouden in Hotel Van Der Valk Houten (adres: Hoofdveste 25, Houten), van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden de scenario’s en acties besproken. Ook worden de vergoeding en reiskostenvergoeding voor NVJ- en NVF-leden toegelicht.

De komende dagen zal het bestaande belteam van fotojournalisten collega’s uit hun netwerk bellen met de oproep zich aan te sluiten bij de actie. Wil je je nu alvast aanmelden? Dan kan: registreer je via het registratieformulier. Hier geef je ook aan of je denkt aanwezig te zijn bij de Kick-off bijeenkomst op 15 januari.

Meedoen aan de actie van de fotojournalisten? Kijk op onze actiepagina en meld je vandaag nog aan. Laten we de fotojournalistiek toekomstbestendig maken!

#fotojournalistiekheefteenprijs