Leden akkoord met cao Nieuwsbladjournalisten

maandag 30 oktober 2017

De leden van de NVJ hebben ingestemd met het eerder bereikte principeakkoord over een nieuwe cao voor Nieuwsbladjournalisten. Vanaf maart 2018 sluit deze cao aan bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf (UB), Deel II Journalistiek, functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten. 

Met de nieuwe cao voor nieuwsbladjournalisten wordt aansluiting gezocht bij de cao Uitgeverijbedrijf voor huis-aan-huisbladjournalisten. Het gaat om een set afspraken die nog éénmaal tussen NNP en NVJ wordt gemaakt, waarna de cao voor Nieuwsbladjournalisten voortaan de cao Uitgeverijbedrijf voor huis-aan-huisbladjournalisten zal volgen. Het eigen karakter van de cao, zoals het redactiestatuut, zal behouden blijven.

Belangrijkste afspraken

  • De cao voor Nieuwsbladjournalisten sluit vanaf maart 2018 aan bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf (UB), Deel II Journalistiek, functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten (artikel 16) met toevoeging van bepalingen die het eigen karakter van de cao voor Nieuwsbladjournalisten van oudsher kenmerken
  • Structurele loonsverhoging van 1% met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017*
  • Eenmalige uitkering van €750,- bruto*
  • De loonsverhogingen die vanaf 2017 worden afgesproken voor de CAO UB worden ook toegekend aan nieuwsbladjournalisten
  • De nieuwsbladuitgevers voeren het salarisgebouw van de huis-aan-huisbladjournalisten in voor nieuwsbladjournalisten op het moment dat de WU en de NVJ een nieuw salarisgebouw voor de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten invoeren
  • Aanvullend op de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten van de cao UB is een redactiestatuut van toepassing voor alle nieuwsbladuitgevers.

*Hierop wordt in mindering gebracht / (deels) vervangen door een mogelijk eerder onverplicht door de werkgever toegekende (structurele) verhoging van het salaris en/of een eerder onverplicht verstrekte eenmalige uitkering.