werknemers

Ontbinding door de kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst om een andere reden (bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren of het ontbreken van voldoende vertrouwen) dan een bedrijfseconomische of na twee jaar ziekte wil beëindigen en er is tussen partijen geen overeenstemming, dan moet de kantonrechter er aan te pas komen. Lees meer over Ontbinding door de kantonrechter

29 augustus 2016

Vaststellingsovereenkomst

Zeker indien in onderhandelingen een iets hogere vergoeding dan de transitievergoeding wordt overeengekomen dan kan dat een reden voor de werknemer zijn af te zien van verweer tegen het beoogde einde van de arbeidsovereenkomst. In dat kunnen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.   Lees meer over Vaststellingsovereenkomst

29 augustus 2016
Resultaat 71 - 80  (van 113)

Pagina's