juridisch

Wat als het Woo-verzoek wordt afgewezen?

Als het Woo-verzoek wordt afgewezen, hoef je je daar niet bij neer te leggen en kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Het inschakelen van een advocaat is bij een Woo-procedure niet verplicht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) die van toepassing is op de verhouding tussen burgers en overheid, geeft de regels en termijnen. Je moet binnen zes weken bezwaar maken bij het orgaan dat de gevraagde informatie niet wil geven. Lees meer over Wat als het Woo-verzoek wordt afgewezen?

30 juni 2022

Wet Open Overheid (Woo)

De opvolger van de Wob, de Woo, is op 1 mei 2022 in werking getreden. Er is geen overgangsrecht en de Wob  komt hiermee te vervallen.

Het beginsel dat aan beide wetten ten grondslag ligt, is steeds hetzelfde gebleven: zowel bij een verzoek om informatie (passief) als bij het geven van informatie uit eigen beweging door de overheid (actief) is openbaarheid het uitgangspunt. De nieuwe Woo moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Lees meer over Wet Open Overheid (Woo)

30 juni 2022

Dokken!

In de sport, de politiek, de universitaire wereld, de media en waar eigenlijk niet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de beste ‘families’ voor en elke keer weer zijn de bazen ‘geschrokken’. Lees meer over Dokken!

4 mei 2022

Foutje, bedankt?

Soms lacht het leven je toe: ooit betaalde ik voor een consumptie met een tientje en later bleek dat ik wisselgeld van 50 euro terug had gekregen. Ik ben er niet voor teruggegaan. Bij Monopoly heet dat 'Een vergissing van de bank in uw voordeel'. Lees meer over Foutje, bedankt?

26 april 2022

Vuile was

Er zijn landen, en daar zijn we recent weer van doordrongen, waar je niets mag zeggen en er zijn landen waar mensen vinden dat je alles moet/mag zeggen. In het eerste geval resten slechts wapens en sancties, in het tweede geval moet een rechter soms grenzen stellen aan de opgeëiste vrijheid van meningsuiting. Lees meer over Vuile was

21 april 2022

Persvrijheid en veiligheid. Wat doet de NVJ voor haar leden?

Heb je behoefte aan veiligheidstips? Wil je weten hoe het zit met inbeslagnames door de politie? Of zoek je een verzekering die ook in risicovolle gebieden dekking geeft? We hebben een aantal diensten op een rijtje gezet, speciaal op het gebied van bescherming, veiligheid en persvrijheid.  Lees meer over Persvrijheid en veiligheid. Wat doet de NVJ voor haar leden?

Folkert Jensma: Journalistiek is de grondwet in actie

Het kan niet anders dan dat elke journalist snapt dat de vrede voorbij is en dat we ongelooflijk zuinig moeten zijn op het kostbare wat we hebben, persvrijheid. Aldus Folkert Jensma, vicevoorzitter van de NVJ en voorzitter van het Beleidsteam Persvrijheid van de NVJ. Over communicatieafdelingen, beroepscodes, en Sputnik/RT. ‘Voor mij is journalistiek altijd de grondwet in actie.’ Lees meer over Folkert Jensma: Journalistiek is de grondwet in actie

5 april 2022
Resultaat 31 - 40  (van 207)

Pagina's